Radca prawny a adwokat - różnice po 1 lipca 2015

radca prawny

W wyniku najnowszych zmian w odniesieniu do zawodów prawniczych, jakich dokonał polski ustawodawca, klienci coraz częściej mają trudność z odróżnieniem takich profesji jak radca prawny czy adwokat.

Nie ulega wątpliwości, że najnowsza zmiana z lipca 2015 zdecydowanie zbliżyła obie grupy w swoich kompetencjach. Do tego czasu radca prawny nie miał możliwości, by występować jako obrońca w procesach karnych. W związku z tym, kancelarie radców prawnych koncentrowały się głównie na pomocy w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.

Rewolucja z 2015 otworzyła dziedzinę prawa karnego i karnoskarbowego dla radców prawnych, jednak nie oznacza to że oba zawody są identyczne. Wciąż funkcjonują istotne różnice:


#radca prawny może pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę
-oznacza to że z adwokat może być stroną umowy tylko cywilnoprawnej, a radca dodatkowo umowy o pracę

#radca może być obrońcą w procesie karnym tylko wtedy, gdy prowadzi własną kancelarię lub jest partnerem w spółce radców; aby prowadzić sprawę karną nie może być w stosunku pracy

#radca prawny w czasie sprawy sądowej ma żabot barwy niebieskiej, adwokat w odcieniu zielonym.

łódź

Dbamy o komfort i bezpieczeństwo prawne naszych klientów. Zapewniamy indywidualne podejście do zagadnienia i pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.